શ્રી સોરઠિયા પ્રજાપતિ વિકાસ મંડળ - અમદાવાદ | પ્રવુતિઓ
15529
page-template-default,page,page-id-15529,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

પ્રવુતિઓ

નવરાત્રી ઉત્સવ “માનું તેડું”

જન્માષ્ટમી ઉત્સવ

સ્નેહમિલન

વિધાર્થીઓનું સન્માન

દાતાઓનું સન્માન

સમુહલગ્નનું આયોજન

મેડિકલ કેમ્પ

કથા

વિધવા બહેનો ને સહાય